Регистар лица која
Самостално обављају уметничку или другу
Делатност у области културе

Репрезентативна удружења

Редни број Назив Седиште Матични број ПИБ
1. Удружење књижевника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07025416 101954109
2. Српско књижевно друштво репрезентативно удружење у култури Град Београд 17335553 100064568
3. Удружење књижевних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07062206 102419896
4. Српски ПЕН центар репрезентативно удружење у култури Град Београд 07071574 102193511
5. Удружење композитора Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07049811 100294554
6. Удружење композитора Војводине репрезентативно удружење у култури Град Нови Сад 08102694 101647392
7. Удружење музичких уметника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07002599 102027254
8. Удружење музичара џеза, забавне и рок музике Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07086989 100284624
9. Удружење ликовних уметника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07047088 100039956
10. Савез удружења ликовних уметника Војводине репрезентативно удружење у култури Град Нови Сад 08077614 101633669
11. Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије - УЛУПУДС Град Београд 07002572 100035387
12. Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине репрезентативно удружење у култури - УПИДИВ Град Нови Сад 08077983 100452193
13. Удружење филмских уметника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07081553 101954301
14. Удружење филмских глумаца Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07050119 100290061
15. Удружење драмских уметника Србије, репрезентативно удружење у културиИ (УДУС) Град Београд 07067283 100040788
16. Савез драмских уметника Војводине репрезентативно удружење у култури Град Нови Сад 08083274 101892129
17. Удружење балетских уметника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07070560 100056965
18. Библиотекарско друштво Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07070942 103999973
19. Станица Сервис за савремни плес репрезентативно удружење у култури Град Београд 17641603 104251808
20. Удружење архитеката Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 28051093 107128507
21. Удружење научних и стручних преводилаца Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07055366 100153147
22. Савез естрадно-музичких уметника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07052464 100036757
23. Удружење сценских уметника, стручњака и сарадника у култури Србије Град Београд 07071086 100046189
24. Српско археолошко друштво репрезентативно удружење у култури Град Београд 07058624 102570535
25. Музејско друштво Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07071442 102548078
26. Национални комитет ICOM Србија репрезентативно удружење у култури Град Београд 17247824 102416192
27. World Music асоцијација Србије репрезентативно удружење у култури Јагодина 17384830 101815259
28. Удружење кореографа народних игара Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 17598139 103926122
29. Удружење филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07084498 100062702
30. Базаарт репрезентативно удружење у култури Град Београд 17408500 102759800
31. Удружење драмских писаца Србије репрезентативно удружење у култури Град Београд 07061234 100061105
32. Друштво књижевника Војводине репрезентативно удружење у култури Град Нови Сад 08101337 102101128
33. Међународни музички центар MAESTRO INTERNATIONAL репрезентативно удружење у култури Град Београд 17639722 104205915
34. Удружење музичких уметника и извођача Војводине "Војводина тон" репрезентативно удружење у култури Град Нови Сад 08133344 101692492